Dziś byliśmy w AGH na panelu „Klastry energii: Polska wizja na energetykę rozproszoną” w ramach Krakowskich Dni Elektryka.

Pytaliśmy kiedy wreszcie będzie prawidłowo realizowane bilansowanie międzyfazowe, rozmawialiśmy w kuluarach z gospodarzem panelu na temat potrzeby włączenia strony społecznej w prace zespołu wykonującego analizę zasadności utworzenia klastra energii w Krakowie – jest na to szansa. Rozmawialiśmy też o pomyśle połączenia pod patronatem AGH interesariuszy zmian w prawie niezbędnych dla funkcjonowania klastrów z wykorzystaniem propozycji, która padła w wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Energii – na to również jest szansa.