Tania energia z KES2022-12-29T10:12:43+00:00

Likwidacja Spółdzielni "Krakowska Elektrownia Społeczna"

W związku z niepowodzeniem wprowadzenia na rynek przyjętych modeli biznesowych, Walne Zgromadzenie Spółdzielni "Krakowska Elektrownia Społeczna" w dniu 28.12.2022 r. podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Spółdzielni.

Panele słoneczne na Twoim bloku, szkole, firmie za darmo!

Oferta KES kierowana jest do tych firm, instytucji, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, które posiadają budynki z dachem umożliwiającym montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, którą umieścimy na ich dachu – korzystający z instalacji nie wydaje ani złotówki na tę inwestycję.

Napisz do nas podając adres budynku, roczne zużycie energii (w MWh) i taryfę. Sprawdzimy czy Twój dach nadaje się do montażu instalacji fotowoltaicznej, która będzie mogła produkować dla Ciebie tańszy prąd.

Dysponujesz wolnym dachem? Chcesz płacić mniej za prąd?

Uzyskaj ofertę specjalnie dla Ciebie!

  Dlaczego warto korzystać z instalacji PV od KES?

  Rosnące ceny energii elektrycznej

  Ceny energii elektrycznej z paliw kopalnych oraz jej dystrybucji rosną i będą rosły ze względu na wiele czynników (ceny węgla, koszty emisji CO2, modernizacje sieci, etc). Energia z OZE jest tańsza, a jej ceny stabilne w całym okresie eksploatacji instalacji, gdyż zależą głównie od kosztów inwestycyjnych. 

  Wykres przedstawia dane z analiz Instytutu Jagiellońskiego.

  Dodatkowe korzyści energii od KES

  Zgodnie z umową odpowiedzialność za wydajność, skuteczność i ciągłość działania instalacji ponosi KES. Ewentualne awarie, zniszczenia, usterki są przez KES niezwłocznie usuwane.

  W porównaniu z niektórymi konkurencyjnymi ofertami, model KES minimalizuje Twoje zaangażowanie w całe przedsięwzięcie.

  Nie ma dla Ciebie znaczenia, ile paneli zostanie zainstalowanych, jakiej marki jest falownik oraz jaką ma żywotność. Nie musisz wiedzieć nic na temat fotowoltaiki. KES dba o odpowiedni dobór instalacji do potrzeb oraz wydajność działania, a Ty oszczędzasz.

  W naszym kraju rośnie ryzyko przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej (tzw.stopni zasilania), spowodowanych niewydolnym systemem energetycznym i problemami z chłodzeniem elektrowni węglowych latem. Przybierające z roku na rok na sile fale upałów i susze zwiększają ryzyko wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej i po prostu – awarii. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest jedną z metod podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Twojego przedsiębiorstwa czy instytucji.

  Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce, to 2200 – 2500 kWh/rok (dane GUS za 2017). Wg Electricity Map wyprodukowanie takiej ilości energii wiąże się z emisją ok 1,5 tony CO2 do atmosfery.

  Działalność człowieka – rozwój przemysłu, nadmierna konsumpcja, dewastacja środowiska spowodowały największe w historii pomiarów stężenia gazów cieplarnianych (w tym CO2) w atmosferze. Efektem tego jest rosnąca średnia temperatura na powierzchni Ziemi, zbliżająca się do punktu krytycznego, po osiągnięciu którego sprzężenia zwrotne (topnienie lodowców, które odbijają promieniowanie cieplne, rozmarzanie gruntów i emisja metanu, zmiana pH w oceanach, etc) będą miały katastrofalne skutki dla życia na naszej planecie.

  Jednym ze sposobów na obniżenie stężenia CO2, a co za tym idzie spowolnienie wzrostu temperatury, jest rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. Taką czystą energię produkujesz sam dzięki współpracy z Krakowską Elektrownią Społeczną.

  Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  Jak działa KES?2021-03-08T19:44:25+00:00

  Instalujemy na Twoim dachu mikroelektrownię fotowoltaiczną, jednak Ty nie wydajesz ani złotówki na tę inwestycję. Całe ryzyko finansowe i techniczne bierzemy na siebie. Po prostu pozwalasz nam umieścić na swoim nieużywanym dachu instalację PV, z której będziesz wytwarzał dla siebie tańszą i czystą energię.

  Instalacje dzierżawione od KES są przyłączane do istniejącej sieci elektrycznej i z nią współpracują. Zachowujesz  swoją umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej. Energia wytwarzana przez instalację dzierżawioną od KES zastępuje część energii kupowanej od obecnego sprzedawcy. W przypadku prosumentów nawet do 100% dzięki rozliczaniu energii wprowadzanej do sieci i pobieranej z niej na zasadzie “opustów”. Pozostałą część energii pozyskujesz w dotychczasowy sposób.

  Skąd płyną oszczędności przy współpracy z KES?2021-03-08T19:55:57+00:00
  • Energia elektryczna wytwarzana jest z mikroinstalacji fotowoltaicznych, które umieszczamy bezpośrednio u odbiorców. Dzięki temu odbiorca nie ponosi kosztów dystrybucji energii.
  • Przedsiębiorcy dodatkowo oszczędzają na redukcji kosztów opłaty mocowej.
  • Energia OZE jest coraz tańsza w przeciwieństwie do dynamicznie rosnących cen energii pozyskiwanej z paliw kopalnych.
  • KES tworzą osoby, których motywacje skupiają się na ochronie klimatu. Minimalizujemy w ten sposób wszystkie koszty inne niż inwestycyjne.
  Czy korzystanie z instalacji KES jest zgodne z prawem?2021-03-08T19:35:05+00:00

  Tak! Zawieranie umów dzierżawy pomiędzy właścicielem instalacji PV, a korzystającym z niej jest zgodne z polskim prawem. Dzierżawca ma te same prawa i obowiązki, jakie miałby przy własnej inwestycji w instalację PV. W szczególności może być prosumentem i bilansować nadwyżki energii wprowadzanej do sieci lub korzystać z możliwości sprzedaży nadwyżek do Sprzedawcy Zobowiązanego. 

  Jak rozpocząć współpracę z KES?2021-03-08T20:00:38+00:00

  Jeżeli dysponujesz odpowiednią powierzchnią dachu, na którym moglibyśmy umieścić mikroinstalację PV napisz do nas podając:

  • Adres budynku i wskazówki, które pozwolą zidentyfikować obiekt na mapie. Pozwoli nam to na wstępną analizę potencjału solarnego dachu.
  • Taryfę oraz roczne zużycie energii elektrycznej. Pozwoli nam to oszacować wielkość instalacji. 
  • Cenę energii z dystrybucją netto [zł/MWh].

  Po otrzymaniu tych informacji przedstawimy Ci ofertę i kalkulację oszczędności.

  Napisz do nas!

  Ile zaoszczędzę z KES?2021-03-08T20:04:04+00:00

  To zależy od możliwości, jakie daje Twój dach oraz od Twoich obecnych kosztów energii. Prześlij do nas informacje, korzystając z formularza, a my przedstawimy Ci ofertę, w której zobaczysz ile zaoszczędzisz dzięki korzystaniu z instalacji dzierżawionej od KES.

  Dysponujesz wolnym dachem? Chcesz płacić mniej za prąd?

  Uzyskaj ofertę specjalnie dla Ciebie!