Tania energia z KES2020-06-05T18:47:47+00:00

Panele słoneczne na Twoim bloku, szkole, firmie za darmo!

Oferta KES kierowana jest do tych firm, instytucji, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, które posiadają budynki z dachem umożliwiającym montaż mikro elektrowni fotowoltaicznej, którą zainstalujemy na Twoim dachu – Ty nie wydasz ani złotówki na tę inwestycję.

Napisz do nas podając adres budynku, roczne zużycie energii (w MWh) i taryfę. Sprawdzimy czy Twój dach nadaje się do montażu instalacji fotowoltaicznej, która będzie mogła produkować dla Ciebie tańszy prąd.

Dysponujesz wolnym dachem? Chcesz płacić mniej za prąd?

Uzyskaj ofertę specjalnie dla Ciebie!

Dlaczego warto kupować tani prąd od KES?

Rosnące ceny energii elektrycznej

Ceny energii elektrycznej z paliw kopalnych oraz jej dystrybucji rosną i będą rosły ze względu na wiele czynników (ceny węgla, koszty emisji CO2, modernizacje sieci, etc). Energia z OZE jest tańsza, a jej ceny stabilne w całym okresie eksploatacji instalacji, gdyż zależą głównie od kosztów inwestycyjnych. 

Wykres przedstawia dane z analiz Instytutu Jagiellońskiego.

Dodatkowe korzyści energii od KES

Odpowiedzialność za wydajność, skuteczność i ciągłość działania instalacji ponosi KES. W naszym (KES) interesie jest, aby działała jak najlepiej i generowała jak najwięcej energii, którą od nas kupujesz. Wszelkie ewentualne awarie, zniszczenia, usterki są przez KES niezwłocznie usuwane, aby instalacja pracowała “na siebie”.

W porównaniu z niektórymi konkurencyjnymi ofertami, model KES minimalizuje twój wkład w całe przedsięwzięcie – ilość czasu, pieniędzy, wysiłku, zachodu i energii na przestrzeni lat.

Nie ma dla Ciebie znaczenia, ile paneli zostanie zainstalowanych, jakiej marki jest falownik oraz jaką ma żywotność. Nie musisz wiedzieć nic na temat pV. Masz zagwarantowane niskie ceny, a w interesie KES jest maksymalna wydajność i skuteczność instalacji.

W naszym kraju rośnie ryzyko przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej (tzw.stopni zasilania), spowodowanych niewydolnym systemem energetycznym i problemami z chłodzeniem elektrowni węglowych latem. Przybierające z roku na rok na sile fale upałów i susze zwiększają ryzyko wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej i po prostu – awarii. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł jest jedną z metod podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Twojego przedsiębiorstwa czy instytucji.

Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce, to 2200 – 2500 kWh/rok (dane GUS za 2017). Wg Electricity Map wyprodukowanie takiej ilości energii wiąże się z emisją ok 1,5 tony CO2 do atmosfery.

Działalność człowieka – rozwój przemysłu, nadmierna konsumpcja, dewastacja środowiska spowodowały największe w historii pomiarów stężenia gazów cieplarnianych (w tym CO2) w atmosferze. Efektem tego jest rosnąca średnia temperatura na powierzchni Ziemi, zbliżająca się do punktu krytycznego, po osiągnięciu którego sprzężenia zwrotne (topnienie lodowców, które odbijają promieniowanie cieplne, rozmarzanie gruntów i emisja metanu, zmiana pH w oceanach, etc) będą miały katastrofalne skutki dla życia na naszej planecie.

Jednym ze sposobów na obniżenie stężenia CO2, a co za tym idzie spowolnienie wzrostu temperatury, jest rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. Taką właśnie czystą energię produkuje Krakowska Elektrownia Społeczna.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak działa KES?2020-03-12T17:21:26+00:00

Instalujemy na Twoim dachu mikro elektrownię fotowoltaiczną, jednak Ty nie wydajesz ani złotówki na tę inwestycję. Całe ryzyko finansowe i techniczne bierzemy na siebie. Po prostu pozwalasz nam wykorzystać Twój nieużywany dach, żebyśmy mogli Ci dostarczyć tańszą i czystą energię.

Instalacje KES są przyłączane do istniejącej sieci elektrycznej i z nią współpracują. Twoja umowa z dotychczasowym sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej pozostają bez zmian. Energia wytwarzana przez instalację KES zastępuje część energii kupowanej od obecnego sprzedawcy. W przypadku prosumentów nawet do 100% dzięki rozliczaniu energii wprowadzanej do sieci i pobieranej z niej na zasadzie “opustów”. Pozostałą część energii pozyskujesz w dotychczasowy sposób.

Dlaczego ceny energii od KES są niższe?2020-03-16T17:38:12+00:00
  • Energię elektryczną pozyskujemy z mikro elektrowni fotowoltaicznych, które instalujemy bezpośrednio u odbiorców. Dzięki temu nie ponosimy kosztów dystrybucji energii.
  • Energia OZE jest coraz tańsza w przeciwieństwie do dynamicznie rosnących cen energii pozyskiwanej z paliw kopalnych.
  • Budujemy KES pracą społeczną osób, których motywacje skupiają się na ochronie klimatu. Minimalizujemy w ten sposób wszystkie koszty inne niż inwestycyjne.
Czy zakup energii od KES jest zgodny z prawem?2020-03-11T22:02:26+00:00

Tak! Zawieranie umów PPA (Power Purchase Agreement) bezpośrednio pomiędzy wytwórcą a odbiorcą jest zgodnie z polskim prawem. Dostawa energii może się odbywać bezpośrednio do sieci wewnętrznej odbiorcy z instalacji znajdującej się na jego obiekcie (tak działa KES), przez dedykowaną linię dystrybucyjną lub sieć OSD (w Krakowie – Tauron). Nadwyżki wytwarzanej energii KES będzie sprzedawać do sieci na podstawie art. 41 i 42 ustawy o OZE.

Jak rozpocząć współpracę z KES?2020-03-11T22:10:50+00:00

Jeżeli dysponujesz odpowiednią powierzchnią dachu, na którym moglibyśmy zainstalować mikro elektrownię napisz do nas podając:

  • adres budynku i wskazówki, które pozwolą zidentyfikować obiekt na mapie. Pozwoli nam to na wstępną analizę potencjału solarnego dachu.
  • Taryfę oraz roczne zużycie energii elektrycznej. Pozwoli nam to oszacować wielkość instalacji. 
  • Cena energii z dystrybucją netto [zł/MWh].

Po otrzymaniu tych informacji przedstawimy Ci ofertę i kalkulację oszczędności.

Napisz do nas!

Ile zaoszczędzę z KES?2020-03-15T19:42:38+00:00

To zależy od możliwości jakie daje Twój dach. Prześlij do nas informacje o swoim dachu, korzystając z formularza, a my przedstawimy Ci ofertę, w której zobaczysz ile zaoszczędzisz dzięki energii z KES w 2 wariantach do wyboru:

  1. KES – Zawsze Taniej – płacisz zawsze mniej o ustalony % od aktualnej taryfy Twojego sprzedawcy energii. Cena waloryzowana jest na początku każdego kolejnego roku.
  2. KES – Bez Podwyżek – przez cały okres trwania umowy płacisz tą samą stawkę, niezależnie od rosnących cen energii elektrycznej na rynku. Cena waloryzowana jest wyłącznie o wskaźnik inflacji.

Dysponujesz wolnym dachem? Chcesz płacić mniej za prąd?

Uzyskaj ofertę specjalnie dla Ciebie!