Likwidacja Spółdzielni "Krakowska Elektrownia Społeczna"

W związku z niepowodzeniem wprowadzenia na rynek przyjętych modeli biznesowych, Walne Zgromadzenie Spółdzielni "Krakowska Elektrownia Społeczna" w dniu 28.12.2022 r. podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Spółdzielni.

Spółdzielnia
Krakowska Elektrownia Społeczna

Photo by Gustavo Quepón on Unsplash

Krakowska Elektrownia Społeczna (KES) to lokalna organizacja pozwalająca każdemu zainteresowanemu w opłacalny ekonomicznie sposób włączyć się w transformację energetyczną dla ochrony klimatu Ziemi.

Celem KES jest wykorzystanie potencjału solarnego krakowskich dachów dla zaspokojenia potrzeb energetycznych miasta lokalnymi źródłami energii odnawialnej w największym możliwym stopniu.

Dzięki KES możesz włączyć się w transformację energetyczną z poczuciem, że zainwestowałaś zgodnie ze swoimi przekonaniami i masz swój wkład w ochronę klimatu Ziemi i poprawę bezpieczeństwa energetycznego swojej społeczności lokalnej.

Dołącz do Krakowskiej Elektrowni Społecznej!