10 października 2019 przedstawiciele Krakowskiej Elektrowni Społecznej po raz kolejny wzięli udział w seminarium zorganizowanym na Akademii Górniczo-Hutniczej, tym razem w tematyce „Narzędzia teleinformatyczne wpierające rozwój klastrów energii”. Wydarzenie jest czwartym z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

KES, jako strona społeczna inicjatyw energetycznych, również wystąpił ze swoją prezentacją. Spotkała się ona z żywym zainteresowaniem i ogólnym poparciem słuchaczy reprezentujących różne środowiska i instytucje. Owocny był również networking: dostaliśmy propozycje pomocy w rozwijaniu naszego zaplecza IT od firm i instytucji zajmujących się tworzeniem oprogramowania w dziedzinie energetyki rozproszonej. Jesteśmy również w bliskim kontakcie z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa i mamy nadzieję na dalszą pozytywną współpracę.