Skąd płyną oszczędności przy współpracy z KES?

Energia elektryczna wytwarzana jest z mikroinstalacji fotowoltaicznych, które umieszczamy bezpośrednio [...]