• Energia elektryczna wytwarzana jest z mikroinstalacji fotowoltaicznych, które umieszczamy bezpośrednio u odbiorców. Dzięki temu odbiorca nie ponosi kosztów dystrybucji energii.
  • Przedsiębiorcy dodatkowo oszczędzają na redukcji kosztów opłaty mocowej.
  • Energia OZE jest coraz tańsza w przeciwieństwie do dynamicznie rosnących cen energii pozyskiwanej z paliw kopalnych.
  • KES tworzą osoby, których motywacje skupiają się na ochronie klimatu. Minimalizujemy w ten sposób wszystkie koszty inne niż inwestycyjne.