Instalujemy na Twoim dachu mikroelektrownię fotowoltaiczną, jednak Ty nie wydajesz ani złotówki na tę inwestycję. Całe ryzyko finansowe i techniczne bierzemy na siebie. Po prostu pozwalasz nam umieścić na swoim nieużywanym dachu instalację PV, z której będziesz wytwarzał dla siebie tańszą i czystą energię.

Instalacje dzierżawione od KES są przyłączane do istniejącej sieci elektrycznej i z nią współpracują. Zachowujesz  swoją umowę z dotychczasowym sprzedawcą energii i operatorem sieci dystrybucyjnej. Energia wytwarzana przez instalację dzierżawioną od KES zastępuje część energii kupowanej od obecnego sprzedawcy. W przypadku prosumentów nawet do 100% dzięki rozliczaniu energii wprowadzanej do sieci i pobieranej z niej na zasadzie “opustów”. Pozostałą część energii pozyskujesz w dotychczasowy sposób.