Odbyło się nasze pierwsze spotkanie, na którym ogłosiliśmy swoje cele.

CELE DŁUGOTERMINOWE:

1. Kraków zero energetyczny
2. Kraków zero emisyjny 2050 – wzór dla innych miast
3. Zapełnienie wszystkich dachów w Krakowie panelami – produkowanie 1,8 TWH rocznie
4. Stworzenie modelu łatwego do powielenia i wdrożenia
5. Zbudowanie modelu do zarabiania pieniędzy na produkcji energii z odnawialnych źródeł energii
8. Stworzenie modelu, który jest opłacalny ekonomicznie i społecznie (ekologia, bezpieczeństwo)
6. Włączenie gmin ościennych w projekt
7. Włączenie miasta na różnych poziomach – biznesowym + zmiana polityki miejskiej + program dopłaty do OZE w mieście

CELE KRÓTKOTERMINOWE:

1. Doprowadzenie do uchwały kierunkowe z zakresie klastra
2. Zdobycie poparcia radnych
3. Usunięcie barier prawnych do realizacji naszej koncepcji
4. Uregulowanie stawki dystrybucyjnej w klastrze
5. Projekt pilotażowy na budynku użyteczności publicznej