Postanowiliśmy wziąć udział w konsultacjach społecznych Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Aktualizacja Programu jest atakowana przez lobby węglowe i promotorów „spalania od góry” zamiast eliminowania paliw kopalnych z energetyki i transportu, dlatego ważne jest silne poparcie proponowanych zmian.