prosument-zbiorowy-ustawa-oze-krakowska-elektrownia-spolecznaProsument zbiorowy w ustawie o OZE

Ministerstwo Rozwoju i Klimatu poinformowało, że prosument zbiorowy pojawi się w nowelizacji ustawy o OZE (czytaj więcej: https://bit.ly/2MM1ahm). Jako Krakowska Elektrownia Społeczna popieramy to rozwiązanie i będziemy do niego zachęcać również naszych klientów zbiorowych. Naszym celem będzie więc budowa instalacji dla prosumentów zbiorowych i pełnienie funkcji operatora. Tym, którzy nie zdecydują się na własną inwestycję, będziemy dzierżawić nasze instalacje lub udziały w nich (dowiedz się jakie to proste klikając w link: https://elektrowniaspoleczna.pl/tania-energia-z-kes/).

A co to jest ten prosument zbiorowy?

Informacji udzieliło Ministerstwo Rozwoju. „Instalacja do mocy 500 kW mogłaby być współużytkowana przez większą liczbę użytkowników, bezpośrednio podłączonych pod taką instalację. Czyli de facto mogłaby to być zdelokalizowana instalacja w stosunku do odbiorcy. Natomiast główną ideą tego projektu jest to, aby współużytkownicy współfinansowali utworzenie takiej instalacji. Następnie, w ramach dedykowanej umowy korzystali z energii generowanej z takiej instalacji. Do nich przypisana będzie ilość energii zielonej, która będzie przez taką instalację produkowana, oczywiście proporcjonalnie do udziałów w takiej instalacji. I właśnie to przypisanie będzie się zaliczać do modelu prosumenckiego”. „Odbiorca energii odnawialnej przypisany do takiej instalacji stanie się de facto w naszym rozumieniu przepisów wirtualnym prosumentem. Nabędzie też wszelkie prawa i przywileje związane ze statusem prosumenta” – kontynuuje.

Jakie szanse dla Krakowskiej Elektrowni Społecznej?

Jeśli zapowiedź Ministerstwa Rozwoju wejdzie w życie, jesteśmy otwarci aby wspierać wszystkich chętnych do instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach swoich budynków wielorodzinnych. Jesteśmy gotowi na współpracę zarówno ze spółdzielniami/wspólnotami mieszkaniowymi jak i przedsiębiorcami lub mieszkańcami bloków, którzy zdecydują się na zaproponowanie administratorom budynku tego typu inwestycji. Zapraszamy wszystkich do kontaktu poprzez ten formularz.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy na nasze spotkanie otwarte, które odbędzie się 29 czerwca 2020 roku. Szczegóły spotkania znajdziecie tutaj: kliknij aby otworzyć. Do zobaczenia!