Sugerujemy zmiany i rozwiązania dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz dla wszystkich prosumentów.