Otrzymaliśmy zaproszenie od Ministra Energii jako „Nieformalna Krakowska Spółdzielnia Energetyczna” do współpracy nad zmianami w ustawie.

Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu zaproszenie Ministra Energii na komisję uzgodnieniową do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UD477).