W związku z niepowodzeniem wprowadzenia na rynek przyjętych modeli biznesowych, Walne Zgromadzenie Spółdzielni „Krakowska Elektrownia Społeczna” w dniu 28.12.2022 r. podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Spółdzielni.